Nicole Sullivan: “Design Fast Websites”

“Web performance expert Nicole Sullivan discusses a set of best practices in the creation of supremely fast, visually impactful web sites.” – Много добра и полезна презентация. И дизайнерите, които не пишат код също могат да я погледат, за да си направят някои изводи.

Nicole Sullivan: “Design Fast Websites”