Tag: content

  • Тренингът “Съдържание за уеб” и моето участие

    На 7 октомври 2010 направих една презентация на тренинга на Лукрат “Съдържание за уеб”. Говорих и показвах примери за това как се прави съдържание за уеб по-ползваемо. Т.е. как хората да го възприемат възможно най-лесно и бързо. Моята презентация Качих в SlideShare презентацията ми, но по-добре да свалите PowerPoint файла , за да видите и бележките…

  • adaptive path » death to lorem ipsum & other adventures in content

    feel especially sorry for site users who end up with a terrible experience because, after all the money was spent on UX strategy and interface design, the content still ended up sucking. adaptive path » death to lorem ipsum & other adventures in content