Tag: analytics

  • Тренингът “Съдържание за уеб” и моето участие

    На 7 октомври 2010 направих една презентация на тренинга на Лукрат “Съдържание за уеб”. Говорих и показвах примери за това как се прави съдържание за уеб по-ползваемо. Т.е. как хората да го възприемат възможно най-лесно и бързо. Моята презентация Качих в SlideShare презентацията ми, но по-добре да свалите PowerPoint файла , за да видите и бележките…

  • What is _trackPageview and how can it help me?

    Google Analytics’ _trackPageview is a function for use on urchin.js tracked sites that allows you to track events on your site that do not generate a pageview. Using the _trackPageview JavaScript, you can assign a specific page filename to Flash events, J What is _trackPageview and how can it help me?