Category: Tips & Tricks

  • Връзка: How to Run a Meeting Like Google

    По принципно широката и спорна тема за ползата от работните срещи се включва и опита на една от шефките в Гугъл, която споделя своите 6 съвета за ефективни срещи. Така като премисля ми се струват някак поамериканчени и глупави, но все пак може би биха били полезни на хората, на които им се налага да имат много срещи.

  • Връзка: 10 Things That Will Make Or Break Your Website

    10 Things That Will Make Or Break Your Website. 10 добри практики. Постът е нещо като обобщение за конференцията The Fututre of Web Apps (Сан Франциско, септември 2006).

  • Съвет: Показвайте примери, когато искате съдржание за сайт от клиент

    В редица проекти, които са свързани с изработката на представителни сайтове (такива, които имат преди всичко за цел да представят дадена компания или продукт, а не да предлагат богата интерактивност), предварително създаваме информационната архитектура за сайта. Предаваме диаграма със схемата на сайта – отделните раздели, страници и връзките между тях. После предоставяме списък със страниците,…