За смъртта на ползваемостта


Слайдове от презентацията на ми на UX Sofia 2012.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.