Categories
Бегли връзки

Птичи поглед

Всъщност виждаш как Моисеи превежда евреите през Червено море. През погледа на Google Earth.