Categories
Бегли връзки

» Rich Internet Application platforms and the Stack

„If you are a big software company, you can no longer afford to focus on either the web or the desktop. Pure web companies like 37 Signals and, to some extent Google, are great case studies, but users still like their desktop applications. In order to succeed, you have to gain mass adoption with technology to merge the web and the desktop with little extra development time.“ – пи

2 replies on “» Rich Internet Application platforms and the Stack”

Бе всъщност на мен по-интересна ми е обратната страна на монетата – как малките уеб агенции, които доскоро бяха по-скоро нещо като рекламни агенции сега вече се трансформират в софтуерни къщи. Много интересна е цялата тая работа с навлизането на богата интеракция (от десктопа) и богатото съдържание (от интернета) в едни съвсем нови продукти и услуги.

Leave a Reply