Categories
Flickr Основното

Снимкте на Астрид


Late night working, originally uploaded by Astrid..

От вчера вечерта разглеждам снимките на някоя си Астрид от Норвегия.

Leave a Reply