Categories
Бегли връзки

TED Talks

Гледайте презентацията на Majora Carter от TED конференцията (препръчано от Гай Кавазаки)! Гледайте всички презентации от TED конференцията! Ще използвате само няколко часа от времето си, за да чуете едни от най-умните и най-интересни презентатори на планетата. Заслужава си да гледате и за да научите как се правят велики презентации, но много повече заради вдъхновението и съветите, които споделят тези хора.

1 reply on “TED Talks”

Leave a Reply