Waterfall Bad, Washing Machine Good (Where does IA fit in the Design Process) » SlideShare

Нестандартна презентация с post-it листчета, сравняваща waterfall и agile процесите от гледна точка на дизайнерите и информационните архитекти. Agile п

Waterfall Bad, Washing Machine Good (Where does IA fit in the Design Process) » SlideShare