Userfly: Get Usability Insights with One Line of Code

Слагаш един ред Javascript в страницата си и започваш да следиш какво правят потребителите. Не е истинско тестване, но все пак дава възможност да се видят някои неща. В коментарите към статията също има хляб.

Userfly: Get Usability Insights with One Line of Code