Tag: prototyping

  • Prototyping with Production Purposes in Mind | Viget Advance

    Prototyping with Production Purposes in Mind | Viget Advance

  • Wireframes Magazine

    Блог, в който се събират примери за документиране на богати интерфейси и взаимодействия. Име и интересни неща за четене и гледане. Wireframes Magazine

  • Cooper Journal: Economizer: A Cooper service concept

    Харесва ми как визуализират идеята си, съчетавайки в едно видео персони, случки, интерфейс протоипи. Иначе още една услуга, която напълно ще зависи от това кога се случи ubiquitous computing нещото. Cooper Journal: Economizer: A Cooper service concept