Yahoo! Developer Network: Fire Eagle Launches – O’Reilly Conferences

Видео от презентацията на нова геолокационна услуга. Интересно е с принципите, които са спазвали създателите – важат и биха били полезни за

Yahoo! Developer Network: Fire Eagle Launches – O’Reilly Conferences