Tag: documentation

  • Wireframes Magazine

    Блог, в който се събират примери за документиране на богати интерфейси и взаимодействия. Име и интересни неща за четене и гледане. Wireframes Magazine