Category: Процес

  • Данни за употребата на сайта

    Последна промяна: 25 януари 2005. Новите неща са маркирани с жълто. Данните за употребата на един сайт са от решаващо значение, когато дойде време да се правят промени (а промени трябва да се правят непрекъснато!). Защо са важни? Защото са една от най-солидните метрики за успеха на даден сайт. Начинът, по който хората използват даден […]