Design View / Andy Rutledge – Wall Street Journal Redux

Анди показва как с внимание към детайла може да се подобри значително визуалната стойност на един сайта. Неговият вариант не е по-добър от с

Design View / Andy Rutledge – Wall Street Journal Redux

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.