Yahoo! Developer Network: Fire Eagle Launches – O’Reilly Conferences


Видео от презентацията на нова геолокационна услуга. Интересно е с принципите, които са спазвали създателите – важат и биха били полезни за

Yahoo! Developer Network: Fire Eagle Launches – O’Reilly Conferences


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: