Cooper Journal: Economizer: A Cooper service concept


Харесва ми как визуализират идеята си, съчетавайки в едно видео персони, случки, интерфейс протоипи. Иначе още една услуга, която напълно ще зависи от това кога се случи ubiquitous computing нещото.

Cooper Journal: Economizer: A Cooper service concept


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: