Цитат на деня: За резултата от работата ни


Мениджмънта на продукта трябва да изясни какъв резултат очаква. Под резултат имам предвид какво се случва след като софтуерът е пуснат на пазара. Каква е ползата за компанията? Кои клиенти и потребители допринасят за тази полза? Какъв според продуктовия мениджър е типът решение, което ще постигне този резултат?

Наскоро се опитвам да проверя думите, които използва един презентатор от Frog, който говори на IxDA 09. Той въведене следния език: продукция (output) – резултат (Outcome) – влияние (impact).

продукция: това е онова, което правим
резултат: това е какво се случва в света след като пуснем нашия продукт
влияние: това е какво се случва по-късно – често много по-късно.

Ние не искаме софтуера (продукцията), а по скоро резултата – печалбата, по-доволните клиенти, клиентите, които се връщат, новите пазара – всички тия неща. В иделания случай ние се стремим към по-дългосрочно влияние съгласувано с визията на нашата организация – да доминираме пазарам или (не казваха ли от гугъл) “не прави зло”. Алп пуснем софтуер, който носи печалба, но вреди на репутацията ни, това би бил добър краткосрочен резултат, но дългосрочното влияние, което ще окаже би било съмнително. Знам една компания, която реши да сложи повече реклама на своя сайт. Това имаше добър кракосрочен резултат (повече печалба). Но след това се замислиха дали това решение няма да окаже негативно влияние върху тяхната марка в дългосрочен план (техните клиенти се оплакват от рекламите).

Резултатът и влиянието са това, което носи стойност на бизнеса. Ако не знаеш какви са желаните резултат и влияние, не знаеш каква е стойността на бизнеса ти. Не правете софтуер преди да сте си изяснили това – освен ако не се забавлявате докато го правите… дори и в този случай “забавление” е вашият целан резултат. ;-)

Собственика на продукта и екипът приоритизират работата съгласно тази логика.

Куул цитат от Джеф Патън в дискусия от Agile Usability групата.

Подобен начин на мислене може да е полезен в опита ни да отучим бизнеса да мисли (в голяма част от времето) от коя страна да е подравнен бутона за вход или коя точно снимка на шефа да избере. Ако този език и особено въпросите, които възникват и се задават успее да навлезе по-нашироко в нашата професия и сред клиентите ни. Ще сме по-ефективни имаме и съответно повод да сме доста по-доволни от работата си.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.