Видео: Отговорен за ползваемостта


Запис от вчерашната ми презентация на семинара по ползваемост “Трудно ли е да е лесно”.

И PowerPoint презентация с бележките.

 


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: