Семинар: Трудно ли е да е лесно


Колегите от Лукрат организират семинар на тема ползваемост.

Вторник 7 октомври 2008, 13:30 – 18:30
Хотел Радисън, зала Александър

Повече информация в сайта на Лукрат.

Моя мислост ще прави презентация под заглавието “Отговорен за ползваемостта”. Ще говоря за това как се прокарва ползваемостта в процеса на работа на едно уеб студио, кой се занимава с ползваемост и какви резултати могат да се очакват при имплементиране на “ползваем” процес.

В програмата са включени други разнообразни и интересни лекции, които смятаме да изслушаме с внимание.

,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: