Връзка: Garrett Dimon / Documenting Interface Design


Garrett Dimon пише за документирането на интерфейс дизайна. Идеята му е, че стандартната документация, която познаваме и ползваме е безполезна и неизползваема. Решението му се състои в това да се проектират отделни модули (тухли) от функционалността и интерфейса, които после могат да бъдат описани на една страница. Ако описанието е по-дълго, значи са прекалено сложни и трябва да бъдат разбити на по-малки блокчета. Надявам се коментарът, който оставих под поста да бъде одобрен, защото там споделям една практика, която използвам отскоро за докумнетиране на interaction design-а.


One response to “Връзка: Garrett Dimon / Documenting Interface Design”

  1. Стори ми се, че идеята му щеше да попие в мен повече ако е по-добре илюстрирана, може би с пример. И като казах илюстриране – това, което по стечение на едно или друго обстоятелство върши най-адекватна работа при мен, е комбинацията от статично демо плюс описателна диаграма на страницата – така поне някои от проблемите, които е изброил, отпадат.

    п.п. Но коментарът, който споменаваш, май не е одобрен :(

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: