Видео: Leveraging HTML and JavaScript in Apollo Applications


Leveraging HTML and JavaScript in Apollo Applications (Google Video, ~37 минути). Някакво шефче от Adobe обяснява разбрано какво по дяволите е Apollo, какви са му основните преимущества, показва примери и въобще прави добро въведение в Apollo за ламери. Миналата седмица пък попаднах на едно изследване на някакви хорица от IBM, които обясняваха колко е добре да интегрираш в готови решения (най-често уеб базирани услуги) в корпоративните IT системи (интранети, софтуер и т.н.). Т.е. за ползите от децентрализирането на работните процеси в корпорациите и други сложни неща. Apollo изглежда като да е идеалната платформа за реализирането на този нов тип корпоративни IT системи.


One response to “Видео: Leveraging HTML and JavaScript in Apollo Applications”

  1. Хостед услугата на gmail според мен е точно пробване на почвата за такива услуги. В момента е ограничена, но предполагам много хора се яхат на нея. Много скоро могат да шибнат платен service с бройка мейли, календар, и API. Което е хубаво за нас – юзърити.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: