Връзка: disambiguity – В» pair design pays dividends


pair design. Добра идея. Накратко – една от основните agile практики е програмирането по двойки (pair programming), което само по себе си води до има редица преимущества. Според автора на статията, дизайнът на едно уеб приложение също може да се прави от двойка дизайнери. Мисля, че наистина има логика и смисъл – особено, когато например единият дизайнер е по-добър във визуалната част на нещата, а другият – в интерктивността и двамата взаимно се допълват. Нещо като лява и дясна половина на мозъка.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: