По-добър или най-добър


На една сбирка преди седмица-две си говорехме и за ползата от конкурси като БГ сайт. Общото мнение беше, че смисъл няма. Доводите за това обаче бяха различни.

Както аз разбирам нещата, една от основните цели на конкурса е да направи реклама на Интернет като медия, като място, като комуникационен канал, в който си заслужава да вложиш пари.

Именно затова е целият този стремеж да се вдига шум, да се помества информация в масовите медии. Хората от уеб агенциите са на мнение, че ще увеличат неимоверно печалбите си ако могат да присвоят, да отклонят част от рекламните / маркетинговите бюджети на големите компании към своя двор.

Обаче няма смисъл да се прави реклама на нещо, което не струва. И наистина го мисля. По-голямата част от българските сайтове са много зле по отношение това каква полза от съществуването си носят на собствениците си. А уеб студията продължават да правят сайтове, които не добавят стойност към бизнеса на компаниите, влагащи пари в уеб. На практика, вложените в уеб сайт пари са загуба.

И не случайно изпълнителният директор на най-успешния сайт за електронна търговия до момента – Amazon.com, – Джеф Безос казва: „Рекламата „от уста на уста” добива все по-голяма сила. Ако предлагаш страхотна услуга, хората я откриват…” Безос предсказва, че във всички отрасли на икономиката парите отделяни за маркетинг и реклама ще намаляват, а в резултат на това сумите отделяни за разработка на по-добри продукти и услуги ще се увеличи. „Ако днес успешната рецепта е да изразходваш 70% от средствата си, крещейки наоколо за своята услуга и 30% – за създаването на по-добра услуга, през следващите 20 години това ще се промени.”

Ето защо намирам, че е далеч по-полезно за бизнеса парите вложени в конкурси за най-добър сайт да се вложат в създаване на по-добри сайтове.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: