Дизайн, който се изплаща


“Най-атрактивните кандидати за работа са тези, които са мотивирани да прилагат своя дизайнерски талант и умение, за да отговорят на дадени бизнес цели. В идеалния вариант, това означава, че те описват един проект като успешен не само защото е спечелил награда за дизайн, но също така и защото е изпълнил бизнес целите си…”- Мариан Фини, Design Continuum, от статия в DMI, “Perspectives on Designing Design Managers

Чудесен цитат в контекста на темата “Възвръщаемост на инвестициите за уеб сайтове”.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: