Dabble DB: 7 Minute Video

Dabble DB: 7 Minute Video. Във видеото се демонстрира едан чудовищна със своята комплексност и уеб-две-нулевост апликация. Нещо като Excel и Access в екрана на браузъра. Не мога да кажа, че бих използвал подобно нещо, но все пак е впечатляващо.

Leave a comment

Leave a Reply